SİTE KULLANIM ŞARTLARI

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz. 

Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) ……………………… adresindeki ……………………………….firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

 

TANIMLAR

Web Sitesi : Tüm hakları firmaya ait olan, www.toptanbazaar.com adını alan, satıcıların ürünlerini satışa sunabilecekleri, müşterilerinin ise bu ürünleri görüntüleyebilecekleri platform Hizmetleri’nin sunulduğu internet sitesidir.

ToptanBazaar : Web sitesi “ToptanBazaar” olarak ifade edilmektedir.

 

Firma: Metinlerde geçen işletmeyi ifade etmektedir.


Ürün ve Hizmetler: ToptanBazaar üzerinden Satıcılar tarafından başta Yasaklı Ürünler listesi olmak üzere Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi ve eklerine uygun olarak satışa sunulan ürün, ToptanBazaar üzerinden satıcı ve alıcıların Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlı olan işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ToptanBazaar tarafından sunulan platform sağlama ve hizmetlerinin tamamını hizmet ifade eder. Şirket, dilediği zaman ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın ürün ve hizmetler’in tanımını değiştirebilir, üçüncü kişilerin kullanımına kapatabilir.

Ziyaretçi : Toptanbazaar’a Erişen Her Gerçek Kişiyi İfade Eder. Ziyaretçi tanımı, Üye, Kullanıcı, Satıcı ve Alıcı tanımlarının tamamını kapsamaktadır.

Üye : ToptanBazaar üzerinde, oluşturduğu hesap ile listelediği ürünler ve/veya hizmetler ile içeriklerini kendileri oluşturarak Ürün satışa sunan ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde ToptanBazaar’a üye olmuş gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. Üyeler, bundan böyle “Satıcı” olarak da anılabilecektir.

Kullanıcı : ToptanBazaar üzerinden satışa sunulan Ürünler’i satın alan her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder. Kullanıcılar bundan böyle “Alıcı” olarak da anılabilecektir.

Hukuki ve cezai işlem: Web sitemizin kullanım koşullarını ihlal eden kullanıcılar için yasal yaptırımların uygulanması anlamına gelir. Bu yaptırımlar, yürürlükteki yasalara ve ilgili mevzuata dayanarak belirlenir ve kullanıcının eylemine bağlı olarak değişebilir. İhlal durumunda, kullanıcılar hukuki süreçle karşı karşıya kalabilir ve ceza yasalarına göre cezalandırılabilirler. Ayrıca, web sitemizin kullanım koşullarını ihlal eden kullanıcılarla ilgili olarak web sitemizin haklarını korumak için hukuki adımlar da atılabilir. Bu tür durumlarla ilgili olarak, gerekli görülen durumlarda ilgili bilgiler resmi makamlarla paylaşılabilir.

 

Hukuka uygunluk: Web sitemizin kullanımı ve sunulan hizmetlerin yasalara uygunluğunu garanti etmektedir. Kullanıcılar, web sitemizi kullanırken ve sunulan hizmetlerden yararlanırken geçerli yasalara ve düzenlemelere uygun davranmakla yükümlüdürler. Bu, telif hakları, gizlilik politikaları, veri koruma yasaları ve diğer ilgili mevzuatlara uygunluk anlamına gelir. Kullanıcılar, web sitemizi kullanırken yasa dışı faaliyetlerde bulunmamalı ve üçüncü tarafların haklarını ihlal etmemelidirler. Web sitemizin hukuka uygunluğunu sağlamak için gerekli tedbirler alınmaktadır ve kullanıcılarımızın yasalara uygun davranmalarını beklemekteyiz. Hukuka aykırı davranışlar tespit edildiğinde, gerekli adımlar atılacak ve ilgili yasal yaptırımlar uygulanabilecektir.

İçerik : ToptanBazaar üzerinden erişimi mümkün olan, Şirket veya Satıcılar tarafından yüklenmiş olan Ürünler’e ilişkin bilgiler de dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video ve benzeri görsel, yazınsal ve işitsel imgelerlerdir. İçerik, bundan böyle “Ürün” olarak da anılabilecektir.

 

Mücbir Sebep: Web sitemizin veya sunulan hizmetlerin kontrolümüz dışındaki ve genellikle öngörülemeyen durumları ifade eder.

Kayıt Bilgileri: Kullanıcının bir platforma veya hizmete kaydolurken sağladığı bilgilerdir. Bu bilgiler genellikle ad, soyadı, e-posta adresi, kullanıcı adı, şifre, iletişim bilgileri gibi kişisel veya kimlik bilgilerini içerebilir.

Gizli Bilgiler: Kullanıcının kişisel ve hassas bilgileridir. Bu bilgiler genellikle ad, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi tanımlayıcı bilgileri içerir. Gizli bilgilerin korunması genellikle gizlilik politikası veya veri koruma politikası altında sağlanır.

 

Tebligat: Resmi olarak yapılan bildirimler veya iletilerdir. Bu, sözleşmelerin, yasal belgelerin veya diğer resmi iletilerin kullanıcıya iletilmesini içerebilir. Tebligat genellikle yazılı formda yapılır ve posta, e-posta veya diğer iletişim yöntemleriyle gerçekleştirilebilir.

 

Delil Sözleşmesi: Taraflar arasında belirli durumların kanıtlanması için kullanılan bir anlaşmadır. Bu sözleşme, tarafların delil olarak sunacakları belgelerin ve kanıtların kabul edileceği koşulları belirler. Delil sözleşmesi, mahkemelerde veya uyuşmazlıkların çözümünde kanıt olarak sunulacak belgelerin türlerini ve kabul edilebilirlik koşullarını belirler.

 

Uyuşmazlıkların Çözümü: Taraflar arasında oluşabilecek anlaşmazlıkların çözüm sürecini ifade eder. Bu süreç, genellikle anlaşmazlık yaşanan tarafların bir araya gelerek anlaşmazlığı çözmeye çalışmasıyla başlar. Uyuşmazlıkların çözümü genellikle arabuluculuk, uzlaşma veya yargı yoluyla gerçekleştirilebilir. Uyuşmazlıkların çözümü genellikle sözleşmelerde veya hukuki belgelerde belirtilen prosedürlere göre gerçekleştirilir.


Site Belgeleri : Üyelik Sözleşmesi, Aydınlatma Metni, Listeleme Kuralları, İade Koşulları, Hizmet Bedelleri dokümanı gibi, Üye ile Şirket arasındaki sözleşme ilişkisini teşkil eden metinlerin tamamıdır.

Yardım Merkezi : 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a dayanılarak çıkartılan Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’in 7. maddesinde tanımlanmış olan İşlem Rehberi’ni ifade eder.

 

 1. SORUMLULUKLAR

a.Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

b.Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

c.Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 

d.Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

e.Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

 

 1.  Fikri Mülkiyet Hakları

 

2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları sitede satış yapan toptancı ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

 

2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

 

2.3.Şirket, Satıcılar tarafından Toptan Bazaar’a yüklenen, değiştirilen,sağlanan İçerikler’in hukuka uygunluğunu ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğini araştırmakla yükümlü ve de sorumlu değildir. Şirket, yüklenen ve/veya sunulan İçerikler’in güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmez.

 

2.4. Toptan Bazaar’a yüklenmiş olan dosyaların içeriğinden yola çıkarak yapılabilecek hiçbir uygulamadan Şirket hukuki ve cezai olarak sorumlu değildir. Bunlardan dolayı doğabilecek maddi ya da manevi, dolaylı ya da doğrudan her neviden zararlardan Şirket ve ona bağlı Kişi ve kuruluşlar sorumlu tutulamaz.

 

2.5. Üyeler tarafından Ürünler üzerinde yapılacak değişiklikler Şirket’in sorumluluğunda değildir. Bu değişiklikler sebebiyle doğabilecek her türlü fikri ve sınai mülkiyet ihlallerinden, bu ihlallerden dolayı üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarardan ve doğabilecek hukuki ve cezai tüm sorumluluklardan ilgili Üye tek başına sorumludur.

 

2.6.Kopya, Bandrolsüz, Korsan, Taklit Ürünler: Koleksiyon ve antika değeri taşıyan ürünler hariç olmak üzere, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamda her türlü ses ve görüntü taşıyıcılar ile kitapların bandrolsüz satışı yasaktır. Tasarım, marka veya patent olarak tescil ettirilmiş olan, üçüncü bir kişinin herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet hakkını ihlal eden, yasal olmayan yollardan üretilmiş, ticaret hayatına sokulmuş ve/veya ithal edilmiş ürünler, bu ürünlerin kopyaları veya imitasyonları olan ürünlerin satışı ve tanıtımı yasaktır.

 

 

 

 1. Gizli Bilgi

3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

 

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

 

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

 1. Garanti Vermeme

 

İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. firma tarafından sunulan hizmetler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır. 

 

 1. Kayıt ve Güvenlik 

 

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

 

 1. Mücbir Sebep

 

6.1. Mücbir sebep terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Şirket’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları ve/veya kesintileri, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar da mücbir sebep kapsamında değerlendirilir.

 

6.2. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket Kullanım Koşulları’ndan ve/veya Üyelik Sözleşmesi’nden ve bu metinlerin Toptan Bazaar’da yayınlanan eklerinden doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle hukuken sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Şirket açısından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Şirket’in Ziyaretçilerin herhangi bir zararını tazmin yükümlülüğü doğmayacaktır.

 

 

 1. Uygulanacak Hukuk

 

İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları’ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ise İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 1. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

 

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

 1. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

 

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

 1. Tebligat

 

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen eposta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği eposta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 

 1. Delil Sözleşmesi

 

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 

 1. Uyuşmazlıkların Çözümü

 

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi:


İş bu metni okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim. Web sitemizi ziyaret ederek veya hizmetlerimizi kullanarak, kişisel verilerimin KVK politikasına uygun olarak işlenmesine onay verdiğimi kabul ederim.